Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen in de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Copyright
Niets uit deze publicatie mag gebruikt, verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, digitale technieken, publicatie op internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KidsReizen.

Privacyverklaring KidsReizen
Je persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen

Bij KidsReizen doen we er alles aan om jullie van informatie, inspiratie en uiteindelijk een onvergetelijke verre reis te voorzien. Om dit te kunnen realiseren hebben wij in veel gevallen persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld om een reservering te maken of om de nieuwsbrief, een offerte of de reisbescheiden naar je te kunnen versturen.

Je kunt ervan uitgaan dat wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving houden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op basis hiervan moeten wij aangeven welke grondslagen gebruikt worden bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat we je persoonlijke gegevens voor meer dan één wettige grondslag kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij je gegevens gebruiken. Daarbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar de verwerking van persoonsgegevens op basis van:

1) Uitvoering van een overeenkomst
2) Een gegeven toestemming
3) Een wettelijke verplichting
4) Een gerechtvaardigd belang van KidsReizen

De bescherming van persoonsgegevens
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en begrijpen dat je wil weten wat er met je gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring leggen wij daarom uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel. Ook leggen we uit wat je rechten zijn, wie er toegang heeft tot uw gegevens en hoelang we deze gegevens bewaren. Uitgaande van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houdt dit in dat wij:

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor hoe lang?

  1. Persoonsgegevens van abonnees van onze reistips en reisideeën (nieuwsbrieven)

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
Je informeren en inspireren door middel van nieuwsbrieven

Basis voor deze persoonsgegevens is:
Je informeren en inspireren door middel van nieuwsbrieven

Om dit doel te realiseren kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Deze persoonsgegevens worden door ons (alleen ten behoeve van het genoemde doel) opgeslagen gedurende de periode dat je bent aangemeld voor onze nieuwsbrief (reistips). Voor de inhoud van onze nieuwsbrieven maken wij mogelijk gebruik van eerder door jou aangegeven voorkeuren en eerdere boekingen bij KidsReizen.

  1. Persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten (denk aan een telefonisch gesprek bij een contactverzoek, een uitgewerkte offerte na een aanvraag of een deelname aan een van onze infodagen)

Basis voor deze persoonsgegevens is:
Jouw mondelinge toestemming, schriftelijke toestemming per e-mail, post of door middel van het invullen van een formulier op onze website

Afhankelijk van je interesse (offerte, contactverzoek, etc.), kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen om de bovenstaande doelstelling te realiseren:

Bewaartermijn
Deze persoonsgegevens worden door ons (alleen ten behoeve van het genoemde doel) opgeslagen gedurende de periode dat je gezien wordt als geïnteresseerde. Hieronder lees je welke termijnen wij hiervoor hebben vastgesteld:

Deze lijst is niet uitputtend. Mocht je op een andere manier interesse hebben getoond en wil je weten hoelang wij deze persoonsgegevens bewaren? Neem dan contact met ons op via reizen@kidsreizen.nl

Mochten we de gegevens na de bewaartermijn nog willen gebruiken voor analytische, historische of zakelijke doeleinden, dan anonimiseren wij je gegevens. Dit houdt in dat deze gegevens dan niet meer te herleiden zijn naar jou als persoon.

  1. Persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Basis voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht (zoals het boeken van een reis) naar aanleiding van het invullen van het boekingsformulier

Om deze doelen te realiseren, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou en je reisgezelschap vragen:

Toelichting op de gevraagde gegevens
Wij vragen om je adresgegevens, zodat wij je (als gewenst) de offerte en de reisbescheiden toe kunnen sturen. Je geboortedatum hebben wij o.a. nodig om je vliegtickets en autohuur te kunnen verzorgen. In sommige gevallen vragen wij je om een kopie van je paspoort, bijvoorbeeld om binnenlandse vluchten en treinkaartjes voor je te kunnen regelen en visa aan te vragen. Gegevens over je gezondheid betreffen bijvoorbeeld allergieën en zwangerschappen, zodat wij dit (wanneer nodig) aan de luchtvaartmaatschappijen en hotels kunnen doorgeven. Tot slot hebben wij je bankrekeninggegevens nodig voor administratieve doeleinden.

Na terugkomst van je reis sturen wij je, ter verbetering van onze dienstverlening en kwaliteit van onze reizen, een enquête. Daarnaast maken wij gebruik van Trustpilot. Door jullie ervaringen te delen, geef je anderen een nog beter beeld van KidsReizen of een specifieke bestemming of reis.

Bewaartermijn
Deze persoonsgegevens worden door ons (alleen ten behoeve van de genoemde doelen) opgeslagen tot maximaal 7 jaar na uw reis. Paspoortkopieën zullen wij meteen na afloop van jullie reis uit onze database verwijderen.

Mochten we de gegevens na de bewaartermijn nog willen gebruiken voor analytische, historische of zakelijke doeleinden, dan anonimiseren wij je gegevens. Dit houdt in dat deze gegevens dan niet meer te herleiden zijn naar jou als persoon.

  1. Persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
Het vinden van een geschikte medewerker

Basis voor deze persoonsgegevens is:
Het insturen van een CV en/of motivatiebrief

Om dit doel te realiseren kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Deze persoonsgegevens worden door ons (alleen ten behoeve van het genoemde doel) opgeslagen tot maximaal 5 jaar na het afronden van de sollicitatieprocedure. Eventuele additionele persoonsgegevens die je tijdens de sollicitatieprocedure zelf aan ons verstrekt, zullen ook binnen deze termijn verwijderd worden.

Kinderen jonger dan 16 jaar
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Met wie delen wij jouw gegevens en waarom?

  1. Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics, een programma dat ons helpt om jouw ervaring op onze website te verbeteren. De gegevens die wij verzamelen geven ons o.a. inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten wij welke pagina’s duidelijk zijn voor jou en waar wij onze website nog kunnen verbeteren. Google mag deze gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden (zoals bijvoorbeeld voor het verbeteren van eigen diensten). Wij verzamelen deze gegevens alleen wanneer je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Lees hierover ook ons cookiebeleid op deze pagina voor meer informatie.

Om onze service dagelijks een beetje beter te maken, analyseren wij alle contactmomenten zoals bellen, mailen, social media contacten, etc. Zo worden bijvoorbeeld telefoongesprekken voor interne trainingsdoeleinden en kwaliteitsverbetering opgenomen en onthouden wij wat je op onze social media kanalen leuk vindt. Ook analyseert KidsReizen de adresgegevens van geïnteresseerden en klanten, maar zonder dat we deze gegevens aan je voornaam, tussenvoegsel en achternaam koppelen.

Wij hebben met de relevante partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit houdt in dat wij met hun de nodige afspraken hebben gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij zullen je gegevens niet aan andere externe partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie of belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan opvragen. In dat geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  1. Verstrekking van persoonlijke gegevens aan partijen buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van je reis. Denk bijvoorbeeld aan het delen van je persoonsgegevens met een luchtvaartmaatschappij en een hotel waar je zult verblijven. Deze partijen en dienstverleners hebben een eigen, zelfstandige bevoegdheid om de privacy van de reiziger te waarborgen. KidsReizen kan hierdoor niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen van deze partijen.

Beveiliging van je gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan dit soort verzoeken. Heb je eerder toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens? Dan heb je altijd het recht deze toestemming later weer in te trekken.

Vragen of een klacht
Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op:

KidsReizen
Noordeinde 5
1141 AE Monnickendam
0299 233 009
reizen@kidsreizen.nl

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je contact met ons op te nemen. Wij zullen er dan alles aan doen om samen tot een geschikte oplossing te komen. Mochten wij er gezamenlijk niet uitkomen, dan hen je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Cookie beleid

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine eenvoudige tekstbestandjes die vrijwel elke website meestuurt en door je webbrowser op je computer worden opgeslagen. Deze bestandjes slaan informatie op die jouw gebruikservaring op onze site voor je verbeteren. Door het plaatsen van cookies worden bijvoorbeeld de reisideeën die je plaatst in ‘Mijn reisideeën’ onthouden en bewaard voor je volgende bezoek, je hoeft dan niet alle reisideeën opnieuw aan te klikken. Cookies dragen ook bij aan het optimaal functioneren van onze website.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies
Deze cookies worden gebruikt voor het onthouden van opgeslagen gegevens, zoals bij ‘Mijn reisideeën’. Ook worden cookies opgeslagen bij gebruik van je ‘Persoonlijke pagina’ zodra je een reis bij ons hebt geboekt.

Google Analytics & Ads
Wij maken gebruik van diensten van Google Analytics voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website. Deze gegevens stellen ons in staat de website te verbeteren en zo beter af te stemmen op jouw gebruikerservaring. Wij maken tevens gebruik van het advertentieprogramma Google Ads van Google. De cookie van Google Ads stelt ons in staat de gegevens in te lezen hoe een offerte aanvraag via Google Ads tot stand is gekomen.

Affiliate netwerken
Wij maken gebruik van het affiliate netwerk Tradetracker. Indien je op onze website terecht bent gekomen via een andere website welke is aangesloten bij Tradetracker, kunnen wij daarvan de gegevens analyseren voor het verrekenen van een mogelijke vergoeding.

Bing Ads
Wij maken gebruik van het advertentieprogramma Bing Ads van Microsoft. De cookie van Bing Ads stelt ons in staat de gegevens in te lezen hoe een offerte aanvraag via Bing Ads tot stand is gekomen.

Social Media
Wij maken gebruik van social media kanalen zoals Facebook, Twitter, Instragram en Youtube. Ook maken wij gebruik van het insluiten van Youtube video’s op onze website om je relevante video’s te kunnen laten zien. Het merendeel van de sociale media kanalen plaatsen cookies.

Algemene informatie over cookies:

Laat je inspireren!

Ontdek nieuwe bestemmingen, droom weg bij mooie reiservaringen van andere gezinnen en ontvang leuke en handige vakantietips.