Zekerheden van KidsReizen

Wij vinden het belangrijk om jullie een zorgeloze reis te bieden. Dan hoeven jullie alleen nog maar te genieten. Als je kiest voor KidsReizen dan kies je voor de zekerheid van een onbezorgde vakantie. Hoe doen we dat?

Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR)
KidsReizen (KvK 34280868) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op jouw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden en overige ANVR-informatie.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
KidsReizen (KvK 34280868) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma/op deze website (vetgedrukt wat van toepassing) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.
Eigen bijdrage aan SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5 per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u onbezorgd op reis kunt blijven gaan.
Aansluitnummer KidsReizen: 3813.

Calamiteitenfonds
KidsReizen (KvK 34280868) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
• De garantie van hset Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
• De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Aansluitnummer KidsReizen: 3813.

 

Reisvoorwaarden

De navolgende bepalingen zijn door Van Verre zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen of toevoegingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Annuleringsvoorwaarden

Wat jammer! Jullie reis moet geannuleerd worden. Geef dit schriftelijk (per e-mail) aan ons door. Dit is belangrijk, want de datum waarop je mailt is de annuleringsdatum. En daarop gebaseerd wordt het annuleringspercentage bepaald:

*Indien vliegtickets in wederzijdse overeenstemming definitief zijn uitgegeven, geldt voor de vliegtickets 100% annuleringskosten. Als dit voor jullie reis van toepassing is, wordt dit vermeld in het reisvoorstel.

De ANVR-reisvoorwaarden zijn van toepassing. Bovenstaande afwijkende annuleringsvoorwaarden zijn door KidsReizen zelf vastgesteld. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

Sluit een verzekering af

Zeker omdat jullie met een kind of met meerdere kinderen reizen, raden wij sterk aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Tip: vaak levert het een korting op als je de reis- en annuleringsverzekering tegelijktijdig bij dezelfde verzekeraar onderbrengt.

Reisverzekering:
Met een reisverzekering ben je verzekerd voor onverwachte kosten (bijv. bij verlies bagage of verlies paspoort) en voor hulpverlening bij ziekte/ongeval tijdens de vakantie. Tip: bij veel verzekeraars zijn inwonende kinderen gratis meeverzekerd bij een reisverzekering. Een reisverzekering kan tot een dag voor vertrek afgesloten worden.

Annuleringsverzekering:
Een annuleringsverzekering vergoedt de annuleringskosten als jullie reis niet door kan gaan of eerder afgebroken moet worden. Vaak zit hier wel een maximum bedrag aan, en vallen niet alle redenen om te annuleren onder de dekking. Let hierop bij het afsluiten van een verzekering. Het is het beste om een annuleringsverzekering gelijk na boeking af te sluiten. Veel verzekeraars geven hier een week de tijd voor. Later kan wel, maar dan gelden er veelal dekkingsbeperkingen.

Verantwoord toerisme – Better holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen nu voor jou bijzonder is, maar straks ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.

Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming.
Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijd kindermisbruik, ook in het buitenland!
Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl, ook als dit begaan is in het buitenland! Meer informatie over het bestrijden van kindermisbruik is bij de reisleiding beschikbaar.

Laat je inspireren!

Ontdek nieuwe bestemmingen, droom weg bij mooie reiservaringen van andere gezinnen en ontvang leuke en handige vakantietips.