Op alle reisovereenkomsten aangegaan met KidsReizen zijn de algemene reisvoorwaarden van toepassing. Deze kun je hier downloaden.
Na het lezen van de reisvoorwaarden moeten deze op het boekingsformulier voor akkoord bevonden worden door middel van het aanvinken bij de desbetreffende vraag in het boekingsformulier.

Hierbij nog even een paar belangrijke punten op een rijtje:

SGR
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.
De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Boeking, betaling & reisbescheiden
Een reisovereenkomst komt tot stand nadat het boekingsformulier, dat onder het menu ‘Reis Boeken’ te vinden is, is ingevuld en verstuurd naar KidsReizen. Nadat de boeking tot stand is gekomen, zal KidsReizen de reservering definitief maken en de factuur voor de aanbetaling en eindbetaling toesturen. Let op: KidsReizen stuurt offertes en facturen alleen per email. Je zult deze dus niet per post ontvangen.

Op je factuur staat je reisschema vermeld. Check of deze correct is en of alle namen goed gespeld zijn zoals ze in je paspoort staan met de eerste voornaam voluit geschreven.
Als er iets niet klopt, geef dat dan zo snel mogelijk door aan KidsReizen.

Op de factuur staat het bedrag en betaaldatum voor zowel de aanbetaling als de resterende reissom vermeld.
De aanbetaling bedraagt 15% van de totale reissom van het geboekte landarrangement, plus eventuele afgesloten verzekeringspremies. Deze betaling dient binnen 10 dagen na de factuurdatum binnen te zijn op bankrekeningnummer 13.72.79.124 van KidsReizen te Bloemendaal.
De resterende reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek ontvangen te zijn op voornoemd bankrekeningnummer van KidsReizen.
Als de boeking korter dan 8 weken voor vertrek tot stand komt, vervalt de aanbetalingstermijn en dient de gehele reissom per ommegaande te worden overgemaakt.

Voor losse lijndiensttickets geldt dat de betaling direct na boeking moet worden voldaan. KidsReizen zal nadat de boeking gemaakt is, per email een factuur sturen, die per bank of giro kan worden voldaan. Voor speciale actietarieven geldt dat per ommegaande een betaling nodig is. In dit geval zal KidsReizen om een betalingsbewijs van overboeking vragen, waarna de tickets definitief geboekt worden. KidsReizen kan vluchten maximaal 48 uur in optie houden, zodat in de tussentijd de betaling voldaan kan worden.

De reserveringskosten die KidsReizen in rekening brengt voor landarrangementen bedragen € 30.

De factuur geldt als bewijs van boeking. Reisbescheiden worden afhankelijk van de bestemming uiterlijk 10 dagen voor vertrek gemaild, per post gestuurd of bij aankomst in het land van bestemming overhandigd. KidsReizen zal je van tevoren informeren hoe de vouchers worden afgeleverd. Vouchers voor vervoer in het land van bestemming worden doorgaans op de plaats van bestemming afgegeven.

Wijzigingen na boeking
Als je nog wijzigingen wilt aanbrengen in het reisschema nadat de boeking definitief is, dan zal KidsReizen haar best doen om dit te bewerkstelligen. We kunnen echter niets garanderen. KidsReizen zal € 27 aan wijzigingskosten doorberekenen, evenals alle eventuele extra kosten die aan KidsReizen worden doorbelast. Als de reisduur korter wordt, moeten annuleringskosten berekend worden over het aantal nachten waarmee de reisduur verminderd is. Zie hieronder voor de annuleringsvoorwaarden.

Reisdocumenten en vaccinaties
KidsReizen geeft op haar site algemene informatie over paspoorten, visa, gezondheid, etc. Hoewel deze informatie zorgvuldig is opgesteld en gecontroleerd, kunnen hier echter geen rechten aan worden ontleend.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de juiste en geldige reisdocumenten. KidsReizen kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een reis geen doorgang kan vinden door het niet in bezit hebben van de juiste documenten.
Ook is het je eigen verantwoordelijkheid om je op medisch gebied te laten informeren (bv. bij GGD, Reisdokter, Tropeninstituut of huisarts) en tijdig de juiste vaccinnaties te verkrijgen.
Controleer altijd ruim van tevoren of de verstrekte informatie over reisdocumenten en vaccinaties nog juist is bij de betreffende instanties. Deze kunnen namelijk tussentijds wijzigen.

Annuleringsvoorwaarden
Indien de reis geannuleerd dient te worden, moet je dit schriftelijk (per post of email) doorgeven. KidsReizen hanteert hiervoor annuleringsvoorwaarden. Voor sommige onderdelen van een reis (bv. vervoersmiddelen) kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. Deze afwijkende voorwaarden zullen wij in de offerte en factuur duidelijk aangeven.
Zeker omdat je reist met kinderen, raden wij je sterk aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, zodat je gedekt bent tegen de kosten indien er een geldige reden voor annulering is.

De algemene annuleringsvoorwaarden zijn als volgt:
• Bij annulering tot de 56e dag (exclusief) voor vertrek: 20% van de reissom, of de minimum aanbetaling.
• Bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 30% van de reissom.
• Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom.
• Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom.
• Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 90% van de reissom.
• Bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) voor de vertrekdag en later : 100% van de reissom.

Aansprakelijkheid KidsReizen & verantwoordelijkheid reizigers
KidsReizen is verantwoordelijk voor het verzorgen van de verschillende onderdelen van de reis, zoals accommodaties, vervoer ter plaatse en eventueel bijgeboekt internationaal vliegticket. KidsReizen is echter niet aansprakelijk voor excursies of activiteiten die je op de plaats van bestemming onderneemt, ook niet als deze via onze lokale agent geboekt zijn. Het is je eigen verantwoordelijkheid om in te schatten of je kind(eren) bepaalde aangeboden excursies of activiteiten kunnen ondernemen, zelfs als kind(eren) de aangegeven minimum leeftijd voor de excursie hebben.
De aansprakelijkheid van KidsReizen bedraagt nooit meer dan één maal de reissom. In geval van overmacht kan KidsReizen niet aansprakelijk gesteld worden.

Klachten 
Als je tijdens je reis problemen ondervindt met (een onderdeel van) de reis, zoals accommodatie of vervoer, dan moet je dit in eerste instantie met de desbetreffende dienstverlener, bv. hotelmanagement of vervoerder, opnemen, zodat deze het probleem kan oplossen. Gebeurt dit niet naar tevredenheid, dan moet je zo snel mogelijk contact opnemen met onze plaatselijke vertegenwoordiging. Indien deze niet bereikbaar is of het probleem ook niet naar tevredenheid kan oplossen, kun je contact opnemen met KidsReizen. Wij zullen er dan alles aan doen om het probleem of de klacht zo snel mogelijk te verhelpen.
Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dien je deze binnen één maand na terugkeer schriftelijk in te dienen bij KidsReizen. Als KidsReizen de klacht onverhoopt niet naar tevredenheid kan oplossen, kun je je wenden tot de Geschillencommissie Reizen te Den Haag.

 

Laat je inspireren!

Ontdek nieuwe bestemmingen, droom weg bij mooie reiservaringen van andere gezinnen en ontvang leuke en handige vakantietips.